Twoja aktualna pozycja:

"Zamet Budowa Maszyn" S.A. jest jednym z największych w Polsce dostawców maszyn i urządzeń dla hutnictwa oraz zakładów przetwórstwa stali i metali nieżelaznych. Nasze ponad 200-letnie doświadczenie i bardzo duży potencjał wykonawczy pozwala nam oferować zarówno kompleksowe linie technologiczne jak i poszczególne urządzenia, poczynając od projektu poprzez wykonanie i uruchomienie aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

"Zamet Budowa Maszyn" jest kontynuatorem wieloletnich tradycji ZAMET-u, którego historia sięga roku 1786, kiedy to jako huta ołowiu "Fryderyk" w Strzybnicy rozpoczął rozwój przemysłu metali nieżelaznych na Śląsku. Zakład szybko się rozwijał przez cały wiek XIX. W latach 1922-1933 działał pod nazwą "Polska Huta Skarbowa Ołowiu i Srebra". Od roku 1946 zmieniono profil działalności koncentrując się na produkcji maszyn i konstrukcji spawanych. W roku 1961 przyjęto nazwę "ZAMET". Dzięki szybkiemu rozwojowi Zakłady Mechaniczne ZAMET stały się wielozakładowym producentem maszyn i urządzeń dla potrzeb hutnictwa i przetwórstwa metali nieżelaznych.

Od 2004 r. do organizacji „Zamet Budowa Maszyn” Sp. z o. o. włączono oddział w Bytomiu, jednostkę powstałą w oparciu o wydział mechaniczny dawnej Huty „Zygmunt”. Huta „Zygmunt” (dawniej Huta „Hubertus”) została założona w Łagiewnikach w roku 1845 i początkowo stanowiła cynkownię. W roku 1852 rozpoczęła budowę wielkich pieców, które uruchomiono rok później. Równocześnie powstały następujące oddziały: kotlarnia i warsztat konstrukcji żelaznych, kuźnia, warsztat mechaniczny, odlewnia żeliwa i modelarnia. W 1898 r. uruchomiono stalownię oraz wykończalnię. Przez wiele lat Huta „Zygmunt” była jednym z głównych wykonawców kompleksowych linii technologicznych i urządzeń dla hutnictwa i przemysłu ciężkiego w Polsce.

Na przestrzeni ostatnich 40-tu lat opracowano, wykonano i wdrożono cały szereg maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia nowoczesnych procesów technologicznych dla przetwórstwa aluminium i miedzi.

Tworzenie i wdrażanie własnych rozwiązań prowadzone jest we współpracy z instytutami naukowo-badawczymi oraz w bezpośrednim kontakcie z użytkownikami urządzeń, co pozwala na ciągłe doskonalenie i rozwój.

Posiadamy doświadczenie w realizacji całego szeregu urządzeń niezbędnych do prowadzenia procesów technologicznych przetwórstwa metali nieżelaznych, co w efekcie daje możliwość projektowania i wykonania zarówno odrębnych pojedynczych urządzeń, czy podzespołów, jak i całych kompletnych ciągów technologicznych.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 01.10.2007 roku w rejestrze Przedsiębiorców wpisana została Spółka Akcyjna pod firmą Zamet Budowa Maszyn Spólka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach.